72 orbity zamiast 22 dla…

72 orbity zamiast 22 dla pierwszego etapu starlinka?

SpaceX potrzebuje kolejnych sześciu startów Starlinków, zanim będzie miał wystarczającą liczbę satelitów, aby rozpocząć częściową obsługę w USA.
Dzieląc satelity na 72 orbity zamiast 24, jak pierwotnie przewidywano, Starlink będzie bardziej rozproszony, umożliwiając większą wydajność startów i zapewnienie pokrycia południowych stanów przed końcem sezonu huraganów 2020

SpaceX poinformowało FCC, że może użyć pojedynczego startu do rozmieszczenia satelitów Starlink na trzech różnych płaszczyznach orbity, zamiast umieszczać całą partię w tym samym pierścieniu wokół Ziemi.

SpaceX says more Starlink orbits will speed service, reduce launch needs


#starlink #spacex